Camping Clamensane » Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

SITE EDITOR

Camping Le Clot du Jay
Adres : LE CLOT DU JAY, 04250 CLAMENSANE
Tél : +33 (0)4 92 68 35 32
E-mail : camping@clotdujay.com
SIRET: 49518239600046
Intracommunautaire BTW : FR57495182396
Verantwoordelijk voor publicatie : Morvezen Nadège & Eric

REALISATIE

GEEKTONIC Vertegenwoordigd door de heer Yohan Darmayan in zijn hoedanigheid van bedrijfsleider Maatschappelijke zetel: 6 route de Pitoys – Zone de Maignon, 64600 Anglet Tel: 09 72 49 05 44 E-mail: support@geektonic.com Website: www.geektonic.com SIRET: 89746755100015 APE: 6201Z

Het geheel van de inhoud van deze site hangt af van de royalty’s zoals op het intellectuele eigendom van de Franse wetgeving Elke reproductie (met inbegrip van de foto’s, de pictogrammen en de downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van GEEKTONIC. De reproductie op een elektronische drager van het geheel of een gedeelte van de site op papier of in elektronische vorm is verboden. GeekTonic wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website van de hand. Geektonic wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor externe links naar deze site.

PERSOONSGEGEVENS EN NOMINATIEVE INFORMATIE

U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen, overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Loi ” Informatique et Libertés ” n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2004). Om dit recht op toegang uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de redacteur van de site.

WETGEVING

Volgens de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is het verboden delen van de site, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de site. Logo’s, beeldmateriaal, foto’s, video’s, grafische kaarten en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder dat zij daarvan op de hoogte is, door middel van hypermedia-links met andere sites zijn verbonden. De redacteur van deze site wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd. De internetgebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder het Franse recht.